QSystem Management Services
 

Q-System nudi softverska rešenja kao podršku sistemu upravljanja u Vašoj organizaciji:

Pored toga, Q-System nudi usluge podrške Vašoj organizaciji u definisanju projektnog zadatka za nadgradnju postojećeg informacionog sistema kojom će biti potpuno podržan sistem upravljanja.