QSystem Management Services
 

DELATNOST : Misija agencije Q-System je da svojim delovanjem poboljša efektivnost i efikasnost poslovanja organizacija u svim sferama privrede, pružajući im najnovija znanja, metode i tehnike u oblasti sistema upravljanja.

Agencija pruža konsalting usluge i usluge obuke zaposlenih u oblastima uspostavljanja i unapređenja sistema upravljanja:

Kao dodatnu, kompatibilnu uslugu, Q-System nudi softversku podršku sistemima upravljanja.

OSNIVANJE / VLASNIŠTVO : Agencija Q-System je osnovana Septembra 2005. u privatnom vlasništvu 100% (vlasnik Dušan Begović)

ZAPOSLENI : Jedan stalno zaposleni i 8 honorarnih saradnika (konsultanata / predavača) sa iskustvom u poslovima konsaltinga za sisteme upravljanja. Svi saradnici su pohađali međunarodno priznate obuke prema EOQ (European Organitation for Quality) harmonizovanoj šemi za: Menadžera sistema upravljanja kvalitetom i Auditora kvaliteta.

KLIJENTI / TRŽIŠTE : Ciljnu grupu klijenata čine mala i srednja preduzeća, uključujući i velika preduzeća uz saradnju sa partnerima, u svim oblastima privređivanja.

Ciljno tržište čine Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina, uključujući i ostale države na teritoriji bivše Jugoslavije.