QSystem Management Services
 

Ostvarujući svoju misiju, Q-System koristi moto:

„Ne postoji zamena za ZNANJE“

U okviru svojih konsultantskih aktivnosti, razvili smo čitav niz specijalizovanih obuka, kao podršku projektima uspostavljanja i neprekidnog poboljšanja sistema upravljanja.

Obuke su orijentisane na praktična znanja metoda i tehnika i razumevanje standarda. Koncipirane su kao kombinacija teorijskih predavanja i radionica sa praktičnim vežbama baziranim na studijama slučajeva iz prakse.

Obuke se izvode u grupama do 24 učesnika kako bi se svi efektivno uključili. Deo obuka vezanih za metode i tehnike se izvodi na računarima uz primenu odgovarajućih softvera.

Naši predavači pripremaju primere i vežbe za „in-house“ obuke na podacima koje nam unapred dostavite iz Vaših procesa.

Vreme održavanja prilagođavamo zahtevima korisnika.

Obuke iz našeg programa:

Poseban program obuka za auto industriju, koje izvodi IATF registrovani auditor za standard ISO / TS 16949:

Polaznici obuka dobijaju potvrde o pohađanju. Obuka za interne auditore se završava testiranjem i polaznici koji uspešno prođu testiranje dobijaju certifikate.