QSystem Management Services
 

Q-System pruža usluge konsaltinga za primenu standarda za sisteme upravljanja upravo prilagođene potrebama Vaše organizacije.

Ovo je moguće jer naši konsultanti poseduju veliko iskustvo iz najšireg spektra delatnosti i obučeni su prema međunarodno priznatim šemama obuke za sisteme upravljanja.

Polaz za konsalting je detaljni snimak stanja (utvrđivanje razlika u odnosu na zahteve standarda) na osnovu koga konsultant sa predstavnikom Vaše organizacije izrađuje plan realizacije projekta.

Optimalno trajanje projekta:

Naši konsultanti ne nameću rešenja, već zajedno sa Vašim stručnjacima projektuju sistem koji će efektivno funkcionisati i doprineti da ukupni rezultati poslovanja budu najbolji.

Uz konsalting za primenu pojedinih standarda za sisteme upravljanja, Q-System pruža i stručnu pomoć u definisanju organizacione strukture, proces upravljanja ljudskim resursima (od selekcije, prijema, preko razvoja karijere i ocenjivanja kompetentnosti, do otpuštanja radnika), kao i konsalting za optimizaciju i neprekidno poboljšanje uspostavljenih sistema upravljanja.