QSystem Management Services
 

Audit (provera) sistema upravljanja prema zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001, ISO / TS 16949, ISO 22000 / HACCP, OHSAS 18001 obezbeđuje informacije rukovodstvu o adekvatnosti postavljenog sistema upravljanja, njegovoj efektivnosti, slabim mestima i mogućnostima za poboljšanje.

1. Interni audit

Q-System pruža usluge audita sistema upravljanja u Vašim organizacijama sa ciljem:

2. Audit Vaših isporučilaca

Q-System pruža usluge audita sistema upravljanja Vaših isporučilaca sa ciljem:

Kao rezultat, Vaša organizacija dobija izveštaj sa nalazima audita i predlogom korektivnih mera za razrešavanje utvrđenih slabosti i mera poboljšanja efektivnosti Vaših procesa / procesa Vaših isporučilaca.

U audit timu mogu učestvovati i Vaši interni auditori, čime mogu steći neophodno iskustvo za samostalno izvođenje audita, ali i dobiti certifikat o praktičnoj obuci za izvođenje audita.