QSystem Management Services
 

LEAN PROIZVODNJA (RADIONICA 2 DANA)

Program obuke, 4. i 5.4.2019, Beograd, B Hotels.

Ciljna grupa polaznika

Majstori i vođe proizvodnje, inženjeri kvaliteta, u razvoju, tehnologiji, menadžeri, direktori, stručnjaci za poboljšanje procesa.

Plan obuke

Dan 1

09:00h – 12:00h

12:00 - 12:30h pauza za ručak (uključeno)

12:30h dalje do 16:00h

16:00h zaključak

Dan 2

09:00h – 12:00h

12:00 - 12:30h pauza za ručak (uključeno)

12:30h dalje do 16:00h

16:00h zaključak

Kotizacija

375,00 EUR po osobi (uključuje 2-dnevnu radionicu, štampane materijale na srpskom, ručak (2x) i napitke u pauzama)

Lokacija

Hotel B Hotels, Zemunska 24, 11000 Beograd.

http://b-hotels.rs/

Kontakt

Mr. Dušan Begović

E-mail: office@qsystem.co.rs ili bega66@mts.rs

Q system / Daničićeva 44/5 / 34000 Kragujevac / Srbija

Program obuke možete preuziti ovde

Prijave primamo do 25.03.2019.